انگار دیگر اشکی در این چشم ها نیست... انگار دیگر دلی در این سینه نیست... زیرا در نبود تو... دیگر نه اشکی ازین چشم ها    و نه آهی از این دل بر می آید...!     ادامه مطلب
/ 32 نظر / 15 بازدید

سکوت

اندوه که از حد بگذردجایش را می‌دهد به یک بی‌‌اعتنایی مـزمـن !دیـــگـر مـهـم نـیـســت :بــــــــــودن یا نـبـــــــــودن ؛دوست داشـتــن یا ... ادامه مطلب
/ 56 نظر / 15 بازدید
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
10 پست
کلید
1 پست