داستانک زیبا:

روزی زنی روستائی که هرگز حرف دلنشینی از همسرش نشنیده بود، بیمار شد.
شوهر او که راننده موتور سیکلت بود و از موتورش براى حمل و نقل کالا در شهر استفاده مىکردبراى اولین بار همسرش را سوار موتورسیکلت خود کرد.
زن با احتیاط سوار موتور شد و از دست پاچگی و خجالت نمی دانست
دست هایش را کجا بگذارد که ناگهان شوهرش گفت: مرا بغل کن.
زن پرسید: چه کار کنم؟ و وقتی متوجه حرف شوهرش شد ناگهان صورتش سرخ شد.
با خجالت کمر شوهرش را بغل کرد و کم کم اشک صورتش را خیس نمود.

به نیمه راه رسیده بودند که زن از شوهرش خواست به خانه برگردند،
شوهرش با تعجب پرسید: چرا؟ تقریبا به بیمارستان رسیده ایم.
زن جواب داد: دیگر لازم نیست، بهتر شدم. سرم درد نمی کند.

شوهر همسرش را به خانه رساند ولى هرگز متوجه نخواهد شد که
گفتن همان جمله ى ساده ى "مرا بغل کن"
چقدر احساس خوشبختى را در قلب همسرش باعث شده که
در همین مسیر کوتاه، سردردش را خوب کرده است.

عشق چنان عظیم است که در تصور نمی گنجد.
فاصله ابراز عشق دور نیست.
فقط از قلب تا زبان است و کافی است که حرف های دلتان را بیان کنید .

.

.

.

.

.

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند! 
اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست! 
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

/ 55 نظر / 10 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Asefeh

مهربانی تا کــــــــــی؟؟؟؟؟ بگذار سخت باشم و سرد!!!!!!!!! باران که بــــــــــارید......چتر بگیرم و چکــــــمه...... خورشید که تــــــــــابید......پنجره ببندم و تـــــــــاریک...... اشک که آمـــــــــد......دستمالی بردارم و خشــــــک...... او که رفـــــت نیشخندی بزنم و ســــــــــوت..

Asefeh

سلام داداشي خوبي؟؟؟؟ داستانت خيلي ناناس بود خيلي ميدوستمش[قلب][لبخند][دست][دست][دست]

parniya

سلام زیبا بود.به منم سر بزن خوشحال میشم

parniya

سلام زیبا بود.به منم سر بزن خوشحال میشم

کیانا

اپ که نمیکنی سر که نمیزنی تازه از همه بد تر حالمم نمیپرسی عایا این است رسم دوستی؟ عایا این است رسم انلایین بودن؟ بهت بگم که....پیشیمون شیدیم بیخیالیش[نیشخند]

کیانا

این هفته، هفته ی بهترین دوسته بهترین دوست تو کیه؟ این مطلب رو واسه ی همه ی دوستای خوبت بفرست حتی واسه من. ...البته اگه یکی از دوستای خوبت حساب میشم. ...ببین چند تا پس میگیری. اگه بیش از 7 تاگرفتی پس واقعا محبوبی. ♥♥ - ♥♥ - ♥♥ - ♥♥ - ♥♥ - ♥♥ - ♥♥

کیانا

اوا سلاااام زخوبي شما؟[نیشخند]

sara

سلام امیرعلی جون.خوبی؟ممنون ازاین که نظرت روگفتی.ناراحن که نشدی؟خوب عزیزم من اپم خوشحال میشم به ماهم سربزنی.

معصومه

سلام من عاشخ وبتم ممنون از شلا وداشتانات[تایید][فرشته]